Byggentreprenad

Inget hus för litet, inget hus för stort.

Våra bygguppdrag varierar mycket i både storlek och utformning. Vi bygger alltifrån stora huvudkontor i storstäderna till små förskolor på landet. Utöver nybyggnationer utför vi större ombyggnationer vid exempelvis verksamhetsförändringar eller hyresgästanpassningar.

Vi har goda erfarenheter med att arbeta i utökad samverkan med byggherren och den kommande hyresgästen i våra projekt. Det övergripande syftet med detta samarbete är att vi parter tillsammans skapar förutsättningar för mycket god planering, klok användning av bra och ny teknik, samt effektivisering av hela byggprocessen. Ett öppet och välfungerande samarbete parter emellan gör att allas kompetenser och resurser utnyttjas på bästa sätt till fördel för slutresultatet. Därför arbetar vi gärna i denna samarbetsform!

Alla våra medarbetare har samma mål – att fatta bra beslut tillsammans med kunden. Ledningen är aktiv i projekten och nyckelpersoner är alltid lätta att få tag i. Vi träffas gärna och ofta och stämmer av stort som smått. Så får vi jobbet gjort på rätt sätt och i rätt tid. Så bygger vi friska hus som är bra för alla som ska vistas i och omkring dem. Så gör vi det enkelt att bygga.

En styrka vi har är tillgången till Thage-koncernens breda kompetens med flertalet arbetsområden inom byggbranschen. Därmed har vi vad som krävs för att klara de jobb vi tar oss an i rätt tid till rätt kostnad och vi är mindre beroende av externa leverantörer för avgörande funktioner.