Håltagning

Sågning, håltagning och bilning i väggar, tak och golv utförs av vår håltagningsavdelning. Cirkulära hål med en diameter upp till drygt 8 dm kärnborras med stor precision. Och vid större cirkulära hål används wiresågning upp till ca 3 meters diameter. Såväl interna som externa entreprenader utförs. Arbetsstyrkan på håltagningsavdelningen uppgår till 8 medarbetare.