Kv. Filmen

Kvarteret innefattar idag fyra fastigheter innehållande lokaler för handel och verksamheter, samt hyreslägenheter.

Lokalerna för handel och verksamheter ligger på bottenplan. Det centrala läget för kvarteret gör det till en utmärkt plats för att driva butik eller annan verksamhet. Byns ICA-butik har lokaler i en av fastigheterna, vilket resulterar i stor tillströmning till området. Busshållplats finns på Tollarp torget som ligger i nära anslutning till kvarteret.

Kvarteret Filmen är under omvandling. Vi planerar för att bygga ut ICA-butiken och bygga 40 st nya lägenheter. Detaljplanen för hela kvarteret Filmen har vunnit laga kraft. Vår förhoppning är att utbyggnaden av ICA-butiken ska kunna påbörjas direkt efter sommaren 2021. Planeringen för byggnationen av de nya bostäderna pågår parallellt.