Nybyggnad

THAGE Byggservice löser alla nybyggnadsprojekt, stora som små. Du kan anlita oss för alla delar av projektet när du vill bygga nytt, inklusive alla kalkyler, ritningar och eventuella tillstånd och all planering. Vi tar hand om inköp, och förstås själva bygget. De allra flesta resurser som behövs har vi inom organisationen, och vid behov kopplar vi in någon av våra noga utvalda leverantörer.

THAGE Byggservice utför också nybyggnad till kommuner. Vi arbetar gärna i samverkansprojekt, en samarbetsform som ligger i tiden och har blivit vanligare på senare år.