16

Se hur vi fick Tetra Paks restaurangkök och personalmatsal på plats.

2