Takbyte

Taket skyddar resten av huset och är exponerat för hårda påfrestningar. Därför ska du hålla ett öga på taket och ge det den omvårdnad det behöver. Många takrenoveringar blir mer omfattande än de skulle behöva vara, på grund av bristande underhåll. THAGE Byggservice utför alla takarbeten, från kompletta byten med konstruktionsändring, till mindre ingrepp som att sätta in fönster eller kupor. Även när vi inreder vindar blir det ofta aktuellt med åtminstone något takarbete. Vi hjälper också till med underhållsplaner och löpande underhåll för just tak, det förlänger livslängden.

THAGE Byggservice hjälper dig med alla tillstånd, myndighetskontakter och dylikt.