Thage i Skåne AB fyller 75 år

 

Mycket har hänt sedan starten år 1947, då de både makarna; Elin och Thage bestämde sig för att starta en byggfirma! De första projekten som kom in var från lantbrukare, runt omkring deras verksamhet som sköttes från hemmet i Västra Vram. Kunderna besöktes på motorcykel och den första stora investeringen var en betongblandare. Här föddes grundtanken om att påbörjade samarbeten ska fungera under en lång tid. Närheten till kunderna, ett stort engagemang och kunnighet hos medarbetarna samt ansvar för trakten där man bor, har också gått som en röd tråd genom verksamheten, sedan denna tid.

Efter några år blev projekten större och Thage fick förtroendet att börja bygga samhällsbyggnader som ex skolor. Det var under denna period som Thorsten Andersson anställdes som företagets första byggnadsingenjör. Det entreprenöriella engagemanget kombinerat med modet att knyta an rätt kompetenser och säkerställa att alla ombord kan utvecklas i sina olika yrkesroller, blev en central framgångsfaktor. Den lever kvar än idag!

1957 hade verksamheten vuxit så pass att Elin och Thage valde att ombilda den enskilda firman till Thage Anderssons Byggnads AB. Thage anställde två nyckelpersoner som visade sig bli grunden och stommen i företaget under sina hela yrkesverksamma liv; Gösta Nilsson som var ingenjör och Marianne Stedt som ansvarade för ekonomin. Thage Anderssons Byggnads AB växte kraftigt och var 1990, vid Thages bortgång, en koncern med flera bolag och 330 engagerade medarbetare.

I generationsväxlingen som blev klar 1992, fick syskonen Helene Andersson, Christine Larsson och Anders Andersson förtroendet att driva och utveckla Thage-koncernen vidare. Som ett viktigt led i att kunna fortsätta växa effektivt och ligga i framkant, samlades därför Thage Andersson Byggnads, August Lundberg Byggnads och N-E Persson Byggnads, under samma namn, 2014. Tre starka, skånska familjeföretag som blev en stor familj för att kunna bli den bästa byggaren på vår marknad fick namnet; THAGE

Under våra 75 år kan vi tydligt se att det är genom våra många yrkesskickliga medarbetare som koncernen har vuxit och utvecklats. Fram till och med 2022 har vi delat ut 181 guldklockor. Ett tecken på att man som medarbetare har varit med och drivit utvecklingen inom koncernen, varje dag, under 25 år. Det är genom allas engagemang som vi bygger vår Thage-anda och familjekänsla.

Idag består Thage-koncernen av 17 aktiebolag; Thage i Skåne AB, Plåtexpressen i Malmö AB, Stålsmeden Syd AB och resterande bolag går under samlingsnamnet Thage Fastigheter. Vi är cirka 400 medarbetare i koncernen och omsätter 1,3 miljarder kronor. Thage-koncernen ägs idag av den andra generationen. Den tredje generationen jobbar i koncernen samt är aktiva i det långsiktiga styrelsearbetet för hållbart byggande!

Varje medarbetare inom Thage-koncernen är en unik och viktig kugge för vår framgång!