Tillsammans för tryggare byggen!

Idag har vi inom THAGE deltagit i Håll Nollans säkerhetspush – en manifestation för att åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch.

Vi har haft ett produktionsstopp på alla våra byggen för att uppmärksamma hur kommunikation och dialog bidrar till en säkrare arbetsplats. Inom THAGE hade vi lite extra fokus på skyddsronder under denna stund.

THAGE har en uttalad målvision om att ha noll arbetsmiljörelaterade olyckor och tillbud, fysiska såväl som psykosociala. Alla på våra arbetsplatser ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag!

Illustratör: Emilie Bergman