Vi söker just nu PLATSCHEFER och ARBETSLEDARE samt PROJEKTINGENJÖR

THAGE i SKÅNE AB ingår i THAGE-koncernen och är ett byggföretag med ca 340 medarbetare.
Förutom byggverksamhet ingår även plåtslageri, smide, mobilkransarbeten, fastighetsförvaltning m.m.
I koncernen är vi 470 medarbetare och omsätter ca 1,2 miljarder.
Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

THAGE är en sammanslagning av tre traditionstunga byggföretag, vi växer organiskt och söker
därför nya medarbetare i en konjunkturuppgång.

Vi söker Platschefer och Arbetsledare samt Projektingenjör för våra byggprojekt.

Vi verkar för ett jämställt byggföretag och medverkar i Sveriges Byggindustriers program Mentor Bygg
för att utveckla kvinnliga ledare, vi ser gärna kvinnliga sökande, vi försöker också öka mångfalden i företaget.
Vi är ett framåt företag med visionen att ”Vi ska vara den bästa byggaren på vår marknad
– där man möts av engagemang, effektivitet och enkla beslutsvägar”.
Vi har också en vision om att år 2020 omsätta 2 miljarder.

Ansökningar ska vara oss tillhanda senast 5 september.
Vi förutsätter att du har erforderlig utbildning och/eller kompetens.
Du skickar per mail till lars-eric.nystrom@thage.com eller i brev till Thage, Box 515, 29125 Kristianstad
Något du undrar, ring gärna Lars-Eric Nyström så berättar jag mer, 044-313100.