Lagringssilo

Nybyggnation av lagringssilo i Nöbbelöv.

Allöskolan

Nybyggnation av skola.

Vallgraven

Nybyggnation av kontorslokaler, tandläkare och café.

Bussdepå Lund

Tillbyggnad samt ombyggnad av bussdepå.

S:t Matteus Kyrka

Fasadrestaurering av församlingshem.

Kv. Barberaren 4

Ombyggnation av kontor.

Gamla lungkliniken (Hus G)

Ombyggnation av universitetsbyggnad.

Terrassgården

Nybyggnation av 56 lägenheter.

Parkallén

Nybyggnation av två flerbostadshus.

Ljuskällan 3

Ny- och ombyggnation av särskilt boende.

Lunds domkyrkas torntak

Renovering av Lunds domkyrkas torntak.

Järnåldern 4

Nybyggnation av kontor och lokaler.

Vikhems Torg Staffanstorp

Nybyggnation av flerbostadshus och gatuhus.

Rättscentrum

Nybyggnation av kontor och lokaler.

Helsingkrona Söder

Nybyggnation av studentbostadshus.

Kulturen 4

Nybyggnad av flerbostadshus.

Raffinaderiet 3

Om- och tillbyggnad av kontor.

Bajonetten 3

Nyproduktion av hyreslägenheter inkl. utemiljö.

Bellevuegården

Nybyggnation av fyra stycken flerbostadshus.

Gauffinska Gården

Renovering och bevaring av kulturhus.

Reningsverk i Nogersund

Utbyggnad och modernisering av reningsverk.

Majoren 1

Nybyggnation av tre stycken flerbostadshus.

T-Kartor

Tillbyggnad av kontor.

Solvik

Nyproduktion av butiksyta samt omkringliggande markytor.

Villa Fridsbo

Nybyggnation av särskilt boende för äldre.

HamBo, Hammenhög

Ombyggnad av gammal skola till kollektiv.

Beta 6

Ombyggnation av kontor.

Fröknegårdsskolan

Till- och ombyggnad av skola.

Monbijouskolan

Totalrenovering av skola.

Lekatten 9, plan 4

Verksamhetsanpassning av kontor.

Kv. Stafvre 11

Nybyggnation av äldreboende åt Hemsö.

Nytt huvudkontor till ABK

Ombyggnad av kontorslokaler.

Harven 2

Ny- och tillbyggnation av kontorsbyggnad.

Renovering av loge

Omfattande renovering av loge.

Mobilia Shoppingcenter

Stomkomplettering handels.

Miljöhus, Hagestadborg

Nybyggnation av miljöhus samt gjutning av betongplatta.

Inbyggnad av tank

Inbyggnad av tank på Kiviks Musteri.

Utekök och bar

Utekök och bar på Allé på Österlen.

Nya Sånnaskolan i Åhus

Nybyggnation av F-6 skola i Åhus.

Kv. Herkules i Trelleborg

Ombyggnation av affärslokal.

Murmästaren & Värdshuset

Nybyggnation av kedjehus och radhus i Lomma.

Lönebostället

Tak- och fönsterbyte.

Kv. Särimner

Energieffektiva lägenheter i Hyllie.

Dungen

Nybyggnad av kontorshus. Vinnare av Malmö stads Stadsbyggnadspris 2019.

Uppåkra Förskola

Nybyggnation av förskola i Hjärup.

Gängtappen

Verksamhetsanpassningar i kontorsbyggnad.

Lingenässkolan Kristianstad

Nybyggnation av F-6 skola i Kristianstad.

Kv. Vikhem

Nybyggnation av äldreboende i Staffanstorp.

Kranen 2 i Västra Hamnen Malmö

Ombyggnad till Polishögskolans verksamhet.

Scan Kristianstad, Stalltak

Takbyte, höjning av stall samt byte av betongstomme med pelare- och balksystem.