Win-win!
Det är Thages medarbetare själva som har nominerat och sedan röstat fram vinnarna i fem kategorier som representerar områden som är viktiga för Thage. Engagemang lönar sig! Här är vinnarna i respektive kategori, med motivering:

Årets Medarbetare:
Susanne Marklin

biotronÅrets medarbetare får utmärkelsen för sin höga servicenivå och sitt sätt att kommunicera med omgivningen. Pristagaren är ett föredöme för oss alla, med sin professionalism, sitt hänsynsfulla bemötande och sin mänskliga värme.

Årets Kvalitetspris:
Christer Allsten

biotronKvalitetspriset 2016 går till en person som driver sina projekt och entusiasmerar alla omkring sig med sitt stora hjärta och engagemang. Pristagaren är en äkta entreprenör som besitter stora kunskaper inom sitt område, och alltid lyckas ro sina projekt i hamn med solid kvalitet.

Årets Miljöpris:
Benjamin Ulfgard

biotronÅrets miljöpristagare arbetar metodiskt och energiskt med avfallsfrågor, vilket inte bara ger fina siffror i avfallsstatistiken utan också sparade pengar i varje projekt – och respekt från våra kunder. Med pristagarens miljöengagemang i projektet blir det enkelt att nå avfallsmålen.

 

Årets Nytänkare:
Martin Ivansson

biotronAlltid öppen för förändring och mån om sina medarbetares utveckling. Alltid affärsmässig, nytänkande och engagerad. Med en sällan skådad social kompetens värvar årets nytänkare kunder som är betydelsefulla för hela koncernen, och driver skickligt sin avdelning så att den blomstrar på ett enastående sätt.

Årets Arbetsmiljöpris:
Andreas Hansson

biotronGenom sitt ansvarsfulla, genomtänkta och säkra sätt att arbeta uppnår årets arbetsmiljöpristagare högsta kvalitet och effektivitet i sin yrkesutövning, till nytta och glädje för alla som delar arbetsplats med denna förebild.